Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải

Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:

Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:

Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4805 | Lượt tải: 7

Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải

Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Tình huống:

Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 4354 | Lượt tải: 9

Đề thi và đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Đề thi và đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học.

Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

Câu...

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2517 | Lượt tải: 5

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp 130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 17

86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án 86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a)      Bộ luật dân sự

b)      Bộ luật hình sự

c)      Bộ luật...

Chia sẻ: admin | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 10

Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 18

Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích?

1. Khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh?

2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 14

Tài liệu- bài tập kế toán ngân hàng có lời giải Tài liệu- bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Nghiệp vụ 1:

Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí...

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1255 | Lượt tải: 2

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty (có đáp án ) Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty (có đáp án )

1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?

  1. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
  2. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2  thành viên trở lên, Cty hợp danh
  3. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X
  4. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên,...

    Chia sẻ: admin | Ngày: 09/02/2014 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 2

Tài liệu - Trắc nghiệm luật đầu tư Tài liệu - Trắc nghiệm luật đầu tư

Một vài câu trắc nghiệm luật đầu tư.

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 5

Luận văn thạc sỹ giáo dục Thực trạng quản lý hoạt động  giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sỹ giáo dục Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương

 Nhiệm vụ nghiên cứu 
5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. 
5.2. Khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy 
bổ túc văn hóa (BTVH) của Giám đốc tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương. 
5.3. Đề xuất một số biện pháp góp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 23/10/2013 | Lượt xem: 750 | Lượt tải: 19

Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 18

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp 130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 17

Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích?

1. Khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh?

2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 14

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty  cơ khí Mê Linh Hà Nội Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cơ khí Mê Linh Hà Nội

  Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh – Hà Nội

1.1.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

- Đánh giá hiệu quả sử...

Chia sẻ: admin | Ngày: 05/11/2013 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 13

86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án 86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a)      Bộ luật dân sự

b)      Bộ luật hình sự

c)      Bộ luật...

Chia sẻ: admin | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 10

Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải

Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Tình huống:

Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 4354 | Lượt tải: 9

Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải

Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:

Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:

Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4805 | Lượt tải: 7

Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án

Xã hội học là một khoa học

            Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới:

Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/01/2014 | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 6

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai tại huyện Thanh Oai, Hà Nội Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

Sự cần thiết phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất là một bộ phận quan trọng trong việc đánh giá tài nguyên thiên nhiên. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất là một nội dung quan trọng để thực hiện quy hoạch sử dụng đất, là cơ sở để đưa ra những quyết định và định hướng sử dụng đất hợp lý cho địa phương.

Việc đánh giá...

Chia sẻ: admin | Ngày: 02/04/2014 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 6

Luận văn xây dựng mô hình nông thôn mới ở huyện Hải Hậu Nam Định Luận văn xây dựng mô hình nông thôn mới ở huyện Hải Hậu Nam Định

. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

          Đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm, những giải pháp nâng cao vai trò của người dân...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

Luận văn Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn Gia Bình Bắc Ninh Luận văn Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn Gia Bình Bắc Ninh

Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện trong những năm gần đây; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Gia Bình đến năm 2015.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiến về đào...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Luận văn Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại Cẩm Giàng Hải Dương Luận văn Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại Cẩm Giàng Hải Dương

Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện Cẩm Giàng từ năm 2008 đến hết năm 2010 từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn theo hướng từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp và giải quyết việc làm...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Luận văn Phát triển vùng nguyên liệu cao su cho Công ty cao su Thanh Hóa Luận văn Phát triển vùng nguyên liệu cao su cho Công ty cao su Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu cao su, tình hình phát triển vùng nguyên liệu cao su của Công ty thời gian qua, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cao su cho Công ty TNHH MTV cao su Thanh Hóa.

1.2.2...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Giải pháp nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ý Yên Nam Định Giải pháp nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ý Yên Nam Định

Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Khảo sát thực trạng hỗ trợ của Hội nông dân, phân tích tác động của Hội nông dân đến đến kết quả và hiệu quả kinh tế trang trại, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Hội nông dân trong phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ý Yên tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

1.2.2...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Luận văn Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình Luận văn Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

3.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển kinh tế làng nghề, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hoá một số lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển kinh tế làng nghề.

- Đánh...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định Giải pháp quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB cho nông nghiệp từ NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong thời gian tới.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH xây dựng Phúc Hải Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH xây dựng Phúc Hải

Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Luận văn tốt nghiệp Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Luận văn tốt nghiệp Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Để nhìn nhận đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 đến 2010, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại bất cập trong quá trình thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. Từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn...

Chia sẻ: admin | Ngày: 21/07/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Luận văn Tìm hiểu thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính tại Xã Cẩm Phong Thanh Hóa Luận văn Tìm hiểu thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính tại Xã Cẩm Phong Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của đề tài

-  Nghiên cứu cơ sở pháp lý của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

-  Tìm hiểu những quy định của Nhà nước, của ngành và của địa phương về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính.

-  Tìm...

Chia sẻ: admin | Ngày: 21/07/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Trang đầu   Trang trước  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Trang tiếp   Trang cuối
Trang 1 của 47