Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải

Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Tình huống:

Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 6239 | Lượt tải: 11

Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải

Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:

Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:

Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5982 | Lượt tải: 8

86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án 86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a)      Bộ luật dân sự

b)      Bộ luật hình sự

c)      Bộ luật...

Chia sẻ: admin | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 3856 | Lượt tải: 17

Đề thi và đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Đề thi và đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học.

Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

Câu...

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3405 | Lượt tải: 7

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp 130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 3118 | Lượt tải: 20

Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2696 | Lượt tải: 26

Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích?

1. Khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh?

2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2295 | Lượt tải: 19

Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án

Xã hội học là một khoa học

            Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới:

Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/01/2014 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 11

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty (có đáp án ) Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty (có đáp án )

1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?

  1. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
  2. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2  thành viên trở lên, Cty hợp danh
  3. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X
  4. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên,...

    Chia sẻ: admin | Ngày: 09/02/2014 | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 4

Tài liệu- bài tập kế toán ngân hàng có lời giải Tài liệu- bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Nghiệp vụ 1:

Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí...

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 4

Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2696 | Lượt tải: 26

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp 130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 3118 | Lượt tải: 20

Luận văn thạc sỹ giáo dục Thực trạng quản lý hoạt động  giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sỹ giáo dục Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương

 Nhiệm vụ nghiên cứu 
5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. 
5.2. Khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy 
bổ túc văn hóa (BTVH) của Giám đốc tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương. 
5.3. Đề xuất một số biện pháp góp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 23/10/2013 | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 20

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty  cơ khí Mê Linh Hà Nội Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cơ khí Mê Linh Hà Nội

  Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh – Hà Nội

1.1.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

- Đánh giá hiệu quả sử...

Chia sẻ: admin | Ngày: 05/11/2013 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 20

Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích?

1. Khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh?

2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2295 | Lượt tải: 19

Thực trạng công tác kế toán thu, chi ngân sách xã trên địa bàn Thọ Xuân, Thanh Hóa Thực trạng công tác kế toán thu, chi ngân sách xã trên địa bàn Thọ Xuân, Thanh Hóa

 Như ta đã biết tài chính là huyết mạch của mọi hoạt động kinh tế xã hội. Trong đó ngân sách nhà nước là một khâu khá quan trọng của hệ thống tài chính nhà nước vì nó ngắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường quỹ ngân sách nhà nước được sử dụng để tạo thành...

Chia sẻ: admin | Ngày: 26/04/2014 | Lượt xem: 566 | Lượt tải: 19

86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án 86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a)      Bộ luật dân sự

b)      Bộ luật hình sự

c)      Bộ luật...

Chia sẻ: admin | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 3856 | Lượt tải: 17

Luận văn xây dựng mô hình nông thôn mới ở huyện Hải Hậu Nam Định Luận văn xây dựng mô hình nông thôn mới ở huyện Hải Hậu Nam Định

. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

          Đánh giá thực trạng sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm, những giải pháp nâng cao vai trò của người dân...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/07/2014 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 13

Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải

Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Tình huống:

Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 6239 | Lượt tải: 11

Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án

Xã hội học là một khoa học

            Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới:

Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/01/2014 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 11

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần ô tô TMT Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần ô tô TMT

Đề tài : Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần ô tô TMT

Luận văn thạc sĩ

Chuyên ngành : quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

Giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN tại Huyện Chí Linh Tỉnh Hải Dương Giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN tại Huyện Chí Linh Tỉnh Hải Dương

Đề tài Giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN tại Huyện Chí Linh Tỉnh Hải Dương

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh

chuyên ngành quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Một số chỉ tiêu số lượng chất lượng và khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò giống holstein friesian và brahman Một số chỉ tiêu số lượng chất lượng và khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò giống holstein friesian và brahman

Đề tài Một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng và khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò giống holstein friesian và brahman

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp

chuyên ngành thú y

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Nghi LộcNghệ An Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Nghi LộcNghệ An

Đề tài Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý đất đai

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Phúc Tiến Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Phúc Tiến

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Phúc Tiến

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chuyên ngành : quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 1

Phân tích những yếu tố nguy cơ làm lây lan và phát dịch PRRS tại huyện Kiến Thụy Thành Phố Hải Phòng Phân tích những yếu tố nguy cơ làm lây lan và phát dịch PRRS tại huyện Kiến Thụy Thành Phố Hải Phòng

Đề tài : Tình hình hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) ở lợn năm 2012. Phân tích những yếu tố nguy cơ làm lây lan và phát dịch PRRS tại huyện Kiến Thụy Thành Phố Hải Phòng

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp

Chuyên ngành : Thú y

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất cho thuê đất trên địa bàn Từ Sơn Bắc Ninh Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất cho thuê đất trên địa bàn Từ Sơn Bắc Ninh

Đề tài : Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Luận văn thạc sỹ 

chuyên ngành quản lý đất đai

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu vốn tín dụng của hộ nông dân để phát triển sản xuất hoa cây cảnh tại Huyện Văn Giang Hưng Yên Nghiên cứu vốn tín dụng của hộ nông dân để phát triển sản xuất hoa cây cảnh tại Huyện Văn Giang Hưng Yên

Đề tài Nghiên cứu vốn tín dụng của hộ nông dân để phát triển sản xuất hoa, cây cảnh tại Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh

chuyên ngành quản trị kinh doanh

Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà mía và TP3 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà mía và TP3 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

Luận văn Khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà mía và TP3 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp

Chuyên ngành chăn nuôi

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Đánh giá tác động của chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Thuỷ sản Đánh giá tác động của chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Thuỷ sản

Luận văn : Đánh giá tác động của chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Thuỷ sản-Tỉnh Bắc Ninh

Luận văn thạc sỹ kinh tế

chuyên ngành kinh tế nông nghiệp 

Trường đại học nông nghiệp 1 Hà Nội

Chia sẻ: admin | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Trang đầu   Trang trước  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Trang tiếp   Trang cuối
Trang 1 của 58