Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải

Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Tình huống:

Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 5394 | Lượt tải: 11

Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải

Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:

Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:

Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5338 | Lượt tải: 8

Đề thi và đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Đề thi và đáp án môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học.

Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.

Câu...

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2907 | Lượt tải: 6

86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án 86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a)      Bộ luật dân sự

b)      Bộ luật hình sự

c)      Bộ luật...

Chia sẻ: admin | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 2689 | Lượt tải: 13

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp 130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 19

Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 18

Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích?

1. Khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh?

2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1978 | Lượt tải: 15

Tài liệu- bài tập kế toán ngân hàng có lời giải Tài liệu- bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Nghiệp vụ 1:

Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí...

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 1434 | Lượt tải: 2

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty (có đáp án ) Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty (có đáp án )

1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?

  1. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
  2. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2  thành viên trở lên, Cty hợp danh
  3. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  X
  4. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên,...

    Chia sẻ: admin | Ngày: 09/02/2014 | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 2

Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án Câu hỏi ôn tập môn xã hội học có đáp án

Xã hội học là một khoa học

            Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới:

Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “nghiên...

Chia sẻ: admin | Ngày: 22/01/2014 | Lượt xem: 1321 | Lượt tải: 8

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp 130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

130 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật doanh nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 19

Luận văn thạc sỹ giáo dục Thực trạng quản lý hoạt động  giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sỹ giáo dục Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương

 Nhiệm vụ nghiên cứu 
5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. 
5.2. Khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy 
bổ túc văn hóa (BTVH) của Giám đốc tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương. 
5.3. Đề xuất một số biện pháp góp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 23/10/2013 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 19

Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế Tài liệu - Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Bài tập tình huống ôn thi luật kinh tế

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 18

Thực trạng công tác kế toán thu, chi ngân sách xã trên địa bàn Thọ Xuân, Thanh Hóa Thực trạng công tác kế toán thu, chi ngân sách xã trên địa bàn Thọ Xuân, Thanh Hóa

 Như ta đã biết tài chính là huyết mạch của mọi hoạt động kinh tế xã hội. Trong đó ngân sách nhà nước là một khâu khá quan trọng của hệ thống tài chính nhà nước vì nó ngắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường quỹ ngân sách nhà nước được sử dụng để tạo thành...

Chia sẻ: admin | Ngày: 26/04/2014 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 17

Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế Tài liệu - Một số câu hỏi đúng sai giải thích luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích?

1. Khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh?

2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp...

Chia sẻ: admin | Ngày: 15/10/2013 | Lượt xem: 1978 | Lượt tải: 15

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty  cơ khí Mê Linh Hà Nội Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cơ khí Mê Linh Hà Nội

  Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh – Hà Nội

1.1.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

- Đánh giá hiệu quả sử...

Chia sẻ: admin | Ngày: 05/11/2013 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 13

86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án 86 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a)      Bộ luật dân sự

b)      Bộ luật hình sự

c)      Bộ luật...

Chia sẻ: admin | Ngày: 07/03/2014 | Lượt xem: 2689 | Lượt tải: 13

Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải Kế toán ngân hàng - Bài tập định khoản có lời giải

Trường hợp 1: Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Tình huống:

Khách hàng B có sổ TK  500 triệu gửi từ ngày 1/9/07, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,705%/tháng. Ngày 15/11/07, KH cần sử dụng 100 triệu trong vòng 7 ngày. KH nên làm thế nào để đáp ứng nhu cầu với chi phí bỏ ra thấp nhất? Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.

Chia sẻ: admin | Ngày: 16/10/2013 | Lượt xem: 5394 | Lượt tải: 11

Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải Bài tập môn thị trường chứng khoán -kèm lời giải

Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:

Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:

Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng

Chia sẻ: admin | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5338 | Lượt tải: 8

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm góp phần giúp người nông dân lựa chọn phương thức sử dụng đất phù hợp trong điều kiện cụ thể trên địa bàn huyện.
- Đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông...

Chia sẻ: admin | Ngày: 29/10/2013 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 8

Đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ công chức khối phường quận tây hồ hà nội Đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ công chức khối phường quận tây hồ hà nội

Luận văn Đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức khối phường quận tây hồ hà nội

Luận văn thạc sỹ

chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 30/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Hoàn thiện quản lý tài chính tại trung tâm y tế Gia Bình Bắc Ninh Hoàn thiện quản lý tài chính tại trung tâm y tế Gia Bình Bắc Ninh

Luận văn Hoàn thiện quản lý tài chính tại trung tâm y tế huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 30/09/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống khả trình trên Chip điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm trong bảo quản thực phẩm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống khả trình trên Chip điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm trong bảo quản thực phẩm

Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hệ thống khả trình trên Chip điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm trong chế biến bảo quản các loại rau quả, thực phẩm

Luận văn thạc sỹ kỹ thuật

Chuyên ngành : kỹ thuật điện

Chia sẻ: admin | Ngày: 26/09/2014 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm dệt may trên thị trường nội địa của công ty dệt may hà nội Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm dệt may trên thị trường nội địa của công ty dệt may hà nội

Luận văn Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm dệt may trên thị trường nội địa của công ty dệt may hà nội

Luận văn thạc sỹ nông nghiệp

Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 26/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Luận văn Đánh giá thực hiện tự chủ tài chính của trường đại học nội vụ Hà Nội Luận văn Đánh giá thực hiện tự chủ tài chính của trường đại học nội vụ Hà Nội

Luận văn Đánh giá thực hiện tự chủ tài chính của trường đại học nội vụ Hà Nội

Luận văn thạc sỹ 

Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Hoàn thiện hệ thống quản trị địa lý phân phối sản phẩm sữa của công ty cổ phần sữa tại Thái Bình Hoàn thiện hệ thống quản trị địa lý phân phối sản phẩm sữa của công ty cổ phần sữa tại Thái Bình

Đề tài : Hoàn thiện hệ quản trị địa lý phân phối sản phẩm sữa của công ty cổ phần sữa trên đại bàn tỉnh Thái Bình

Luận văn thạc sỹ

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

Tác giả : Nguyễn Thị Tuyết Minh

Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội

Chia sẻ: admin | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu và phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép Việt Ý Nghiên cứu và phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép Việt Ý

Luận văn Nghiên cứu và phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép Việt Ý, Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên

Luận văn thạc sỹ

Chuyên ngành quản trị kinh doanh

Chia sẻ: admin | Ngày: 18/09/2014 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Luận văn Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp

chuyên ngành quản lý đất đai

Chia sẻ: admin | Ngày: 18/09/2014 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

Nghiên cứu tiêu thụ gà thả vườn huyện yên thế tỉnh Bắc Giang Nghiên cứu tiêu thụ gà thả vườn huyện yên thế tỉnh Bắc Giang

Luận văn Nghiên cứu tiêu thụ gà thả vườn huyện yên thế - tỉnh Bắc Giang

Luận văn thạc sỹ kinh tế

chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 18/09/2014 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

Thực trạng va những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế huyện Yên Dũng Bắc Giang Thực trạng va những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế huyện Yên Dũng Bắc Giang

Luận văn Thực trạng va những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế huyện Yên Dũng Bắc Giang

Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

Chia sẻ: admin | Ngày: 18/09/2014 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

Trang đầu   Trang trước  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Trang tiếp   Trang cuối
Trang 1 của 53